הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים- מרכז מידע - דף הבית
אופקים פנימי

הנחיות מרחביות ותוכניות בינוי

  
הנחיות מרחביות - 1
פרסום הנחיות מרחביות - 1.1
הנחיות מישור הגפן - 2
פרוטוקול מישור הגפן - 3
הנחיות רמת שקד - 4
5 - פרוטוקול רמת שקד
ת.מישור הגפן
פילר אשפה
הוראות בינוי מחייבות לבניה רוויה
הוראות בינוי מחייבות לגן ולגג
הנחיות מרחביות חורשת נוח
פרסומי הנחיות מרחביות חורשת נח
הנחיות מרחביות שכ' הפארק שאושרו בועדה מיום 1.1.19
פרסום הנחיות שכונת הפארק בעיתונים
עידכון הנחיות מרחביות חורשת נוח שאושרו בועדת משנה מיום 4.6.19
הנחיות מרחביות בשכ' הפארק שאושרו בועדת משנה מיום 4.6.19 - מבנים ומוסדות ציבור
הנחיות מרחביות בשכ' הפארק שאושרו בועדת משנה מיום 4.6.19 - מגורים מסחר ותעסוקה
הנחיות מרחביות בשכ' הפארק שאושרו בועדת משנה מיום 4.6.19 - מגורים א_ב_טבלה
תכנית בינוי שכונת רמבם שאושרה בוועדת המשנה מיום 4.6.2019
תכנית בינוי שכונת רמת שקד עמותת אפיקים לעתיד
תכנית בינוי לשכונת חורשת נח שאושרה בוועדת משנה מיום 2.7
פרט גדר בין שכנים בבניה נמוכה למגורים בשכונות חדשות שאושר בוועדת משנה בישיבתה ב6.8.2019
פרסום בעיתונים אישור פרט גדר בין שכנים בבניה נמוכה למגורים שאושר בוועדת משנה בישיבתה מיום 06.08.2019
הנחיות מרחביות (פקרטי פתוח) - אזור תעשיה מזרחי (נח)
הנחיות מרחביותת - אזור תעשיה מזרחי (נח)
הקלה מחובת בניה בקיר משותף- שכונת הפארק מדיניות
הנחיות מרחביות באזור התעשייה שקד שאושרו בוועדת משנה מיום 18.2.20
הנחיות מרחביות אזור תעשיה המזרחי (נח)
הרחבה להנחיות המרחביות שאושרו בוועדת משנה מספר 2019004
פרסום בעיתונים של הנחיות מרחביות באזור התעשייה שקד שאושרו בישיבת הועדה מיום 18.2.20
פרסום בעיתונים של הרחבת הנחיות מרחביות בשכ' הפארק שאושרו בישיבה מספר 2019004
מדיניות למימוש שטחי שרות בבניה צמודת קרקע שאושרה בישיבת הועדה מספר 2020008 מיום 14.7.20
עדכון הנחיות מרחביות בשכ' הפארק למבנים עם קיר משותף שאושרו בישיבה מספר 2020008 מיום 14.7.20
פרסום בעיתונים עדכון לנחיות מרחביות בשכ' הפארק שאושרו בישיבה מיום 14.07.2020
הנחיות מרחביות לשינוי חומרי גמר בחלקות 50 59-62 בשכונת חורשת נח
פרסום בעיתונים של הנחיות מרחביות לשינוי חומרי גמר בחלקות 59-62,50
מסמך מדיניות מתחם 1-- דצמבר 2020
תכנית בינוי חורשת נוח- מתחם 1
תכנית בינוי חורשת נוח- מתחם 2
תכנית בינוי חורשת נוח - מתחם 3
תכנית בינוי חורשת נוח - מתחם 4
תכנית בינוי חורשת נוח - מתחם 5
תכנית בינוי חורשת נוח - מתחם 6
_דוח_2020_הצהרת יור איציק דנינו
הנחיות מרחביות לבניה רוויה בשכונת חורשת נח
הנחיות מרחביות לשלב שיווק ב'- שכ' אפיקי נחל
עדכון הנחיות מרחביות לבניה צמודת קרקע בשכונת חורשת נח

הנחיות מרחביות ותוכניות בינוי